MATRICA

Matrica i prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja učenika

Poštovani posjetioci našeg site,

Na početku drugog polugodišta ove školske godine, u škole je i pred nastavno osoblje, stigla još jedna obaveza - Matrica za rano prepoznavanje indikatora rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika. Osnivač škole je polazište našao u članu 63. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/2017) po kojem se „Škola obavezuje postupati u skladu sa Smjernicama za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini.“ Primjenjuje se kao pilot projekat, u svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, nakon što je primjena Matrice u devet osnovnih i četiri srednje škole u prošloj godini, potvrdila opravdanost njenog institucionalnog uvođenja.

Koristi se kao jedinstven alat za praćenje, prepoznavanje i evidentiranje ponašanja koja se uočavaju u školi, a upućuju na moguće faktore rizika za određeno dijete ili zajednicu u kojoj škola djeluje.

Podsjećamo sve da cilj Matrice nije stigmatizacija djece nego prevencija. Tako smo Matricu i predstavili učenicima. Napominjemo, da su i dosad postojale chek liste za praćenje ponašanja djece u razrednoj grupi i školi, ali sad imamo jedinstven obrazac sa popisom indikatora rizika, obavezama i propisanom procedurom za postupanje nastavnog osoblja, ali i drugih profesionalaca u sistemu institucionalne podrške djeci u razvoju. Kroz opisane indikatore rizika „vidljivim“ postaju i oni učenici koji su u razrednoj grupi viktimizirani. Obiman je posao pred nama - nastavnicima, stručnom saradnicima u školi, te roditeljima učenika – na polju primjene Matrice u praksi.

U okviru primjene Programa prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika, na adresu svih škola su, između ostalog, dostavljene etičke smjernice, kojima se nastoje izbjeći ili svesti na najmanju mjeru, pogreške u identifikaciji i tumačenju ispoljenih oblika ponašanja kod djece. Mi praktikujemo prethodni razgovor predmetnog nastavnika i pedagoginje škole sa učenikom, o ispoljenom ponašanju, kako bi se razumio kontekst u kojem se ono događa. Zatim na informativnom razgovoru obavjestimo roditelje učenika o prvim upisima indikatora rizika za njihovo dijete, dajući im mogućnost da o tome razgovaraju na konsultacijama sa predmetnim nastavnikom. Uglavnom, mnogo je to dodatnog posla i administriranja procesa odgoja, ali ga podržavamo jer se jedinstveno štite prava radine djece od nemarnih ometača nastavnog procesa.

Roditelji su nam jako važni u procesu primjene Matrice.

Stavljamo vam na uvid indikatore rizika od društveno neprihvatljivog ponašanja učenika, koji su uvršteni u Matricu za rano prepoznavanje djece u riziku.