SEKCIJE
 

TERMINI ODRŽAVANJA VANNSTAVNIH AKTIVNOSTI (SEKCIJA) ZA ŠKOLSKU
2017/2018. GODINU

Naziv sekcije

Uzrast učenika

Voditelj sekcije

Broj časova

Termin realizacije

Dramsko-recitatorska sek.

V i VI

Dušanka Ivanković

35

Ponedjeljak, 13:05

Informatička sekcija

VII-IX

Melisa Zilić

35

Srijeda, 13:10

Civitas

IX

Dušanka Ivanković

35

Utorak,8:00

Iqre

I-IX

Amira Išerić

35

Ponedjeljak,13:00

Odbojka dječaci i djevojčice

V- IX

Amna Kovač

35

Petak, 13:05

Nogomet dječaci

V- IX

Amna Kovač

35

Srijeda, 13:05

Ritmička sekcija

III,IV, V          

Amna Kovač

70

Ponedjeljak,13:05

Hor i orkestar

V-IX

Edvina Kustura

70

Srijeda,13:05

Literarno-recitatorska sekcija

I-IV

Nafa Tarić

35

Utorak,12:30

Mali hor

I-IV

Delila Hukić-Tabučić

35

Petak, 16:40

Sekcija Prve pomoći

VI- IX

Samira Fočak

35

Utorak,13:05

Eko-agenti

I-V

Sanela Sehili i Dina Hmjelovjec

35

Srijeda,12:30

Školska saobraćajna patrola

VI raz.

Amina Kamarić

35

Srijeda, 13:10

Mine svuda oko nas i Crveni križ

V- IX

Amela Bajrić

35

Petak,13:15
Prvo polugodište

Sekcija tehničkog stvaralaštva

V- IX

Amina Kamarić

35

Srijeda, 13:10

Sekcija dramskog prikaza

IV

Aida Karup i Dina Hmjelovjec

35

Utorak, 12:30

Crveni križ

 

Mirsada Lukač

 

Po potrebi

Historijska sekcija

 

Amela Bajrić

35

Drugo polugodište

Sekcija kreativnih dječijih rukotvorina

I-IV

Amra Efendić

35

Srijeda, 12:30

 
 

 

SSK