SEKCIJE
 

TERMINI ODRŽAVANJA VANNSTAVNIH AKTIVNOSTI (SEKCIJA) ZA ŠKOLSKU
2018/2019. GODINU

Naziv sekcije

Uzrast učenika

Voditelj sekcije

Broj časova

Termin realizacije

Informatička sekcija

VII-IX

Melisa Zilić

34

Četvrtak, 13:10

Iqre

I-IX

Amira Išerić

35

Utorak, 13:10

Odbojka dječaci i djevojčice

V- IX

Amna Kovač

35

Petak, 13:10

Nogomet dječaci

V- IX

Amna Kovač

35

Ponedjeljak, 13:10

Ritmička sekcija

VII,VIII,IX

Amna Kovač

35

Ponedjeljak, 13:10

Orkestar

V-IX

Alma Šuman i

35

Utorak, 12:20

Hor

V-IX

Sanja Jeremić

35

Srijeda 13:10

Literarno-recitatorska sekcija

I-IV

Nafa Tarić

35

Utorak, 13:10

Mali hor

I-IV

Delila Hukić-Tabučić

35

Petak, 13:00

Prva pomoć i ekološka sekcija

VI- IX

Samira Fočak

35

Petak,13:10

Školska saobraćajna patrola

VI raz.

Amina Kamarić

35

Srijeda, 12:15

Mine svuda oko nas

 

Amela Bajrić

35

Četvrtak, 13:10

 Crveni križ

 

Sanela Sehili

 

Po potrebi

Sekcija tehničkog stvaralaštva

V- IX

Amina Kamarić

35

Srijeda, 12:15

Sekcija dramskog prikaza

IV

Aida Karup i Dina Hmjelovjec

35

Srijeda, 13:10

Historijska sekcija

 

Amela Bajrić

35

Drugo polugodište

Matematička sekcija

I-IV

Amra Efendić

35

Četvrtak, 13:55

 

 

 

SSK