POČETAK

 O ŠKOLI

 NASTAVA

 VIJEĆA

 SEKCIJE

 USPJESI

 JAVNE NABAVKE

 GALERIJA
 

  TERMINI RAZGOVORA

Termini razgovora
s nastavnicima

Dodatna nastava
Dopunska nastava

INFORMATIVNI RAZGOVOR NASTAVNIKA SA RODITELJIMA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GOD.

 
 
 
 
 
 
   
   
 

TERMINI KONSULTACIJA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

Predmet

Nastavnik

Konsultacije-dan i vrijeme

Tehnička kultura

Amina Kamarić

Četvrtak, 8:50

Likovna kultura

Mensuda Kadribegović

Četvrtak,12:20

Matematika

Suada Medošević

Četvrtak, 12:20

B/H/S jezik i književnost

Dušanka Ivanković 

Četvrtak, 11:00

Hemija

Mirsada Lukač

Ponedjeljak, 10:30

Tjelesni i zdravstveni odg.

Amna Kovač

Petak, 12.20

Engleski jezik

Edisa Gerin Ćorović

Četvrtak, 12:20

Fizika

Lejla Lalatović

Petak, 11:30

Njemački jezik

Enisa Elezović- Mirvić

Srijeda, 10:25

Historija

Amela Bajrić

Utorak, 13:10

Geografija

Dževad Džafić

Ponedjeljak, 11:30

 ZŽS

Dina Hmjelovjec

Utorak, 12:20

B/H/S jezik i književnost

Amra Fazlić

Srijeda, 8:50

Islamska vjeronauka

Amira Išerić

Utorak, 14:00

Muzička kultura

Sanja Jeremić

Srijeda, 14:00

Muzička kultura

Alma Šuman

Utorak, 14:00

Produženi boravak

Nikolina Radovanović

Utorak, 14:00

Biologija

Samira Fočak

Srijeda, 11:30

Informatika

Melisa Zilić

Srijeda, 11:30

Matematika

Amra Hodžić

Ponedjeljak, 8:50

B/H/S jezik i književnost

Emina Dautbašić

Petak, 9:45

Napomena: Svake sedmice

Termini informacija za roditelje   
Informacije za roditelje, Vijeće učenika i Vijeće roditelja
razredna nastava 2018/2019.

Razred

Razrednici

Informacije

Vijeće roditelja

I-1

Sanela Sehili

Srijeda, poslije 3. časa
16:35

Bašić Amir

II-1

Delila Hukić-Tabučić

Srijeda, poslije 4. časa
17:25

Esad Šuman

III-1

Aida Karup

Četvrtak,poslije 4. časa

Bakšić Vildana

IV-2

Amra Efendić

Srijeda poslije 4, časa u 17:30

Šahmanović Aida

IV-1

Nafa Tarić

Srijeda u 17:30

Talirević Sanela

Informacije za roditelje, Vijeće učenika i Vijeće roditelja
predmetna nastava 2018/2019.

Raz

Razrednici i paral. razred.

Informacije

Vijeće roditelja

Vijeće učenika

V-1

Edisa Gerin Ćorović

Ponedjeljak, u 16:00
Četvrtak, 12:20

Svjetlana Nedimović

Dino Uzunović

VI-1

Samira Fočak

Srijeda, 17:30 svake druge sedmice, od 5.9. u 11:30 svakih 15 dana od 12.9.

Maja Ljubović

Tarik Hadžić

VII-1

Amra Fazlić

Srijeda, 17:00 svake druge sedmice a u 9:00 svake sedmice

Vildana Šipilović

Irfan Bešlagić

VII-2

Amna Kovač

Srijeda od 17:00 svake druge sedmice u 10:30

Hana Bošnjaković

Emana Gušić

VIII-1

Amina Kamarić

Srijeda u 17:00

Maja Kološ

Ammar Pašanović

IX-1

Dušanka Ivanković

Četvrtak u 17:00

Sanela Bradarić-Kadribašić

Davud Mahmutović

 

 

 

 

 

SSK