POČETAK

 O ŠKOLI

 NASTAVA

 VIJEĆA

 SEKCIJE

 USPJESI

 JAVNE NABAVKE

 GALERIJA
 

  TERMINI RAZGOVORA

Termini razgovora
s nastavnicima

Dodatna nastava
Dopunska nastava

INFORMATIVNI RAZGOVOR NASTAVNIKA SA RODITELJIMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GOD.

 
 
 
 
 
 
   
   
 

TERMINI KONSULTACIJA SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA

Predmet

Nastavnik

Konsultacije-dan i vrijeme

Tehnička kultura

Amina Kamarić

Srijeda, 13:10

Likovna kultura

Mensuda Kadribegović

Četvrtak, 13:10

Matematika

Suada Medošević

Četvrtak, 12:15

B/H/S jezik i književnost

Dušanka Ivanković 

Četvrtak, 12:15

Hemija

Mirsada Lukač

Ponedjeljak,  10:30

Tjelesni i zdravstveni odg.

Amna Kovač

Ponedjeljak, 12:20

Engleski jezik

Edisa Gerin Ćorović

Četvrtak, 14:00

Fizika

Lejla Lalatović

Petak, 13:10

Njemački jezik

Dženita Šopović

Četvrtak, 13:05

Historija

Amela Bajrić

Četvrtak, 11:35

Geografija

Dževad Džafić

Ponedjeljak, 12:20

D/K/R i ZŽS

Dina Hmjelovjec

Utorak, 14:00

B/H/S jezik i književnost

Amra Fazlić

Ponedjeljak, 10:30

Vjeronauka

Amira Išerić

Utorak, 13:10

Muzička kultura

Edvina Kustura

Srijeda, 14:00

Produženi boravak

Amna Salman

Utorak, 16:30

Biologija

Samira Fočak

Srijeda, 12:20

Matematika i Informatika

Melisa Zilić

Srijeda, 11:30

Napomena: Svake sedmice

 

 

 

SSK