POČETAK

 O ŠKOLI

 NASTAVA

 VIJEĆA

 SEKCIJE

 USPJESI

 JAVNE NABAVKE

 GALERIJA
 

    DODATNA NASTAVA
 

Termini razgovora
s nastavnicima

Dodatna nastava
Dopunska nastava

  TERMINI ODRŽAVANJA  
DODATNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI  

 
 
 
 
 

 
       

               

Termini dodatne nastave 2017/2018. godini

Nastavni predmet

Broj učenika

Razred

Broj časova

Planiranočasova

Termin realizacije

Fizika-Lejla Lalatović

 

VIII

35

Petak, 13:10

Fizika-Lejla Lalatović

 

IX

35

Srijeda, 13:10

Matematika-Suada Medošević

 

VI

35

Utorak, 12:20

Matematika-Suada Medošević

 

VII

35

Ponedjeljak, 13:10

Matematika-Suada Medošević

 

VIII

35

Srijeda, 13:10

Matematika-Melisa Zilić

 

IX

35

Ponedjeljak, 13:10

Njemački jezik-Dženita Šopović

 

IX

35

Utorak, 13:05

Engleski jezik-Edisa Gerin Ćorović

 

IX

35

Srijeda, 13:10

Geografija- Dževad Džafić

 

IX

34

Petak, 12:20

Islamska vjeronauka-Amira Išerić

 

IX

35

Utorak,13:00

Informatika-Melisa Zilić

 

VII-IX

35

Srijeda, 13:10

Matematika-

 

V

 

Utorak,12:20

 
   
   
   

SSK