VIJEĆE RODITELJA
 
 

VIJEĆE RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU ČINI PO JEDAN PREDSTAVNIK IZ SVAKOG ODJELJENJA

 
 
 
 
   
   

Razred

Vijeće roditelja

I-1

Esad Šuman

II-1

Selma Haverić

III-1

Sanela Talirević

III-2

Mirnes Hondo

IV-1

Svjetlana Nedimović

V-1

Maja Ljubović

VI-1

Kazazić Lejla

VI-2

Sanela Talirević

VII-1

Maja Kološ

VIII-1

Azra hašimbegović

IX-1

Dilberović Belma

 

SSK