NASTAVNO OSOBLJE

   
   

   
   

     

RAZREDNA NASTAVA

 

Aida karup

 

Nafa TariĆ

 
amra efendiĆ  
sanela sehili  
HukiĆ-TABUČIĆ Delila  
   
           

    PREDMETNA NASTAVA    

   

IVANKOVIĆ DUŠANKA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I  KNIŽEVNOST/ DEMOKRATIJA i DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA

 
 

FAZLIĆ AMRA
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I  KNIŽEVNOST

 
  MEDOŠEVIĆ SUADA
MATEMATIKA
 
    ZILIĆ MELISA
INFORMATIKA
MATEMATIKA
 

  GERIN-ĆOROVIĆ EDISA 
ENGLESKI JEZIK
 
   KAMARIĆ AMINA     
TEHNIČKI ODGOJ,OSNOVE TEHNIKE
 
  ŠOPOVIĆ DŽENITA
NJEMAČKI JEZIK
 
       LALATOVIĆ LEJLA        
FIZIKA
 
    LUKAČ MIRSADA
HEMIJA
KULTURA ŽIVLJENJA
 

  SAMIRA FOČAK
BIOLOGIJA
PRIRODA
 
 

DŽAFIĆ DŽEVAD
GEOGRAFIJA
DRUŠTVO

 
  BAJRIĆ AMELA
HISTORIJA
 
           ALMA ŠUMAN           
MUZIČKA KULTURA
 

  KADRIBEGOVIĆ MENSUDA
LIKOVNA KULTURA
 
  IŠERIĆ AMIRA
ISLAMSKA VJERONAUKA I HISTORIJA RELIGIJE
 
  KOVAČ AMNA   
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 
  HMJELOVJEC DINA
DRUŠTVO/KULTURA/RELIGIJA I ZDRAVI ŽIVOTNI STILOVI
 
     

KUSTURA EDVINA
MUZIČKA KULTURA

   
                   

SSK