UPRAVA ŠKOLE

 

DIREKTOR  ŠKOLE

   
   

 

   
 

     
   
       
       
       
         

 DŽENITA KURTOVIĆ, MA

   
 

 PEDAGOG - PSIHOLOG  ŠKOLE

     

     
     

SEKRETAR  ŠKOLE

AZRA JASIKA, PROF.

 
  SABIHA SMAJIĆ, DIPL.PRAVNIK
         
         
   

SSK