Silvije Strahimir Kranjčević

(Senj – Sarajevo)

1865. – 1908.

HISTORIJAT ŠKOLE

Škola “Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo osnovana je daleke 1954.godine pod imenom „Druga osnovna škola“ sa 13 odjeljenja i 16 zaposlenih radnika.

 1. godine prerasta u osmogodišnju školu pod nazivom “ 14. osmogodišnja škola”. Te godine je imala 21 odjeljenje i 21 zaposlenog radnika sa ukupno 804 učenika.

Godine 1958. donešena je odluka da se škola preimenuje u OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo.  Broj učenika se iz  godine u godinu povećavao tako da 1960/61. godine školu pohađa 1800 učenika, raspoređenih u 46 odjeljenja i 60 zaposlenih radnika.

Školske 1991/92. godine školu pohađa 1087 učenika. Iste godine u avgustu, septembru školu pohađa 321 učenik, a nastava je izvođena na području 6 Mjesnih zajednica, u podrumima i stanovima roditelja učenika.

Roditelji su nam ustupili ne samo svoj prostor nego i namještaj kojim su raspolagali, te ogrijev kojeg ni sami nisu imali dovoljno, pa i sredstva za čišćenje i vodu za piće kojeg takođe nije bilo u dovoljnim količinama. Škola je i u takvim uslovima radila svoj posao onako kako su uslovi dozvoljavali.

Godine 1997. škola dobija prostor u drugoj zgradi i od tada pa sve do danas škola radi u objektu koji je rekonstruisan i prilagođen za rad javne ustanove. Imajući u vidu  kroz sve što je ustanova prolazila zajedno sa učenicima i nastavnim osobljem, ona je nastavila tradiciju dobrih rezultata kako u nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima čime možemo biti veoma ponosni. I pored ovakvih uslova škola u postratnom periodu nije mjenjala ime. Za više od 57 godina njenog postojanja  školu su pohađale brojne poznate ličnosti iz sporta, kulture, umjetnosti književnosti itd. Ovdje ću istaknuti samo neke ličnosti kao što su: Kemal Monteno, Ranko Rihtman, književnik Miljenko Jergović, poznati šahista Ivan Sokolov, Haris Bašić, Džejla Glavović bivša Miss Planete Zemlje i manekneka, glumac Moreno Debartoli, reditelj Nedžad Begović, Učenik generacije naše škole a danas učenik generacije studenata Scenskih umjetnosti Ena Kurtalić, ugledni novinar Bakir Hadžiomerović, te djeca poznatih revolucionara Džemala Bijedića i Branka Mikulića i još niz drugih ličnosti iz javnog života.

Uspostavili smo dobru saradnju sa bazom EUFOR-a i bilo nam je zadovoljstvo ugostiti na školskim manifestacijama generala EUFOR-a Bernharda Baira. Također smo ugostili i  praunuku pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića Gorku Vuletić-Mavrinac.

Škola i danas nastoji da svojim radom zadrži nivo znanja koje je nekada krasilo i opravda njenu dugogodišnju postojanost kako dobrim rezultatima u učenju tako i u vannastavnim aktivnostima čime možemo biti veoma ponosni.

Dugo godina u učeničkim klupama sjede djeca KJU „Doma bez roditeljskog staranja“ Bjleave. Iz ove strukture učenici postižu zavidne rezultate, a navešćemo primjer, gdje su ponos generacije bila tri učenika iz KJU „Dom bez roditeljskog staranja“ . U odgojno obrazovni  proces su uključeni i učenici – djeca romske nacionalnosti. Vodi se računa da se poštuje pravo djeteta bez obzira na nacionalnu pripadnost i socijalno porijeklo.

Obilježili smo 100. godina rođenja  književnika  Šukrije Pandže likovnim i literarnim radovima.  Kao  domaćini u realizaciji projekta Sarajevske  zima – Šukrija  Pandžo u školskim klupama ugostili smo porodicu Šukrije Pandžo, pisca Mirsada  Bećirbašića, Džemaludina Latića, Bakira Avdagića,  Željku Ivankovića,  te gospodina Ibru Spahića, sa kojima su naši učenici imali priliku da se druže i razgovaraju.

Učenike učimo i podučavamo da budu dobri ljudi, da prepoznaju one kojima je potrebna pomoć, te svake godine pokrećemo humanitarne akcije  kako u hrani, odjeći, obući, tako i u novčanoj pomoći za bolesnu djecu i omladinu. Vodi se računa o socijalno ugroženim porodicama, odnosno učenicima kojima je pomoć neophodna.

Između niza humanitarnih akcija istaknućemo samo neke:

 • Kontinuirana dugogodišnja akcija školskog pribora, udžbenika i radne odjeće za

učenike kojima pomoć neophodna.

 • Kontinuirana donacija roditelja, nastavnika i uposlenika za školu u prirodi I

ekskurziju socijalno ugroženim učenicima.

 • Humanitarna akcija 2009/2010. u odjeći, obući, školskom priboru, hrani,

higijenskim potrebštinama I novcu za izbjeglički kamp Belvadere-Goražde.

 • 2010/2011. Prikupljena odjeća, obuća, hrana i higijenska i novčana sredstva za

školsku djecu i nastavnike poplavljenog Goražda OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”.

 • Prikupljena novčana sredstva za djecu nastradalu u Cunamiju u Japanu.
 • Prikupljena hrana, odjeća i obuća za Dnevni centar koji brine o romskoj

populaciji.

 • Učestvovali smo u akciji prikupljanja obuće za stub srama u Berlinu povodom

obilježavanja 11. Jula – dan Srebrenice.

 • Knjižni fond od 5000 naslova ćemo donirati OŠ “Hasan Turčalo Brzi” Ilovača,

Oš “Prača” Prača, I Centru za zdravo starenje u Sarajevu.

 • U toku je humanitarna akcija za oboljelu studenticu Sanju Latić-Ramić.
 • Prodajom učeničkih radova (likovnih, literarnih, tehničkih itd.) prikupljamo

novčana sredstva za teško oboljelu djecu i omladinu.

Zajedno sa našim učenicima apliciramo projekte gdje dobivamo određena savremena didaktička sredstva za nastavu, kao i novčane potpore koje ulažemo u poboljšanje uslova rada same škole. Istaknućemo samo neke značajne aktivnosti:

 • 2003 godine smo aplicirali projekat Romski jezik kod OSCE-a, gdje smo bili među 10 najboljih osnovnih i srednjih škola, o čemu posjedujemo certifikat
 • Apliciran je projekat u BH Telekomu za koji smo dobili 4 kompjutera i printer
 • 2010/2011 godine aplicrali smo na projekat koji je organizirao EUFOR na nivou BiH, gdje je od 2000 radova, naša učenica dobila nagradu
 • Dobrom suradnjom sa Centrom za kulturu dijaloga kroz projekte težimo da posatnemo članica Evropske asocijacije osnovnih škola
 • Škola razvija dobru saradnju sa zdrvstvenim institucujama i NV organizacijama koje kroz svoje programe i ciljeve rade na promociji zdravlja. U prošloj školskoj godini smo proglašeni prvom školom bez duhanskog dima na Općini Centar, a trećom  među  osnovnim školama Kantona Sarajevo.
 • Kod učenika jačamo ekološku svijest i uspješno smo animirani u brojnim ekološkim projektima za koje posjedujemo Cetifikate i osvojene nagrade.
 • Brojne aktivnosti škole su usmjerene na prevenciju maloljetničke delikvencije i zaista smo zadovoljni rezultatima zahvaljujući partnerskim odnosima koje gradimo sa roditeljima naših učenika , dragim saradnicima šire lokalne zajednice.
 • Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa nevladinom organizacijom DUGA, naši učenici  sa poteškoćama u razvoju, učenju i ponašanju, imaju  tretman  defektologa unutar škole.