Vršnjačka edukacija o trgovini ljudima

Prezentacija učenika VI razreda

Prezentacija učenika VII-1 razreda

Prezentacija učenika VII-2 razreda

Prezentacija učenika VIII razreda

Prezentacija učenika IX razreda

13.05.2022. godine