Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu 29.11.2022. godine:


Pravilnik – prijava korupcije24.10.2022. godine

Obrazac prijave korupcije 28.10.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune pravilnika o radu – 1.6.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Novi pravilnik o radu – 29.04.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu :