UPRAVA ŠKOLE:

DIREKTORICA: Amira Išerić, mr.sc.
PEDAGOG-PSIHOLOG: Azra Jasika, prof
SEKRETAR: Sabiha Smajić, dipl. pravnik

______________________________________________________________________________

NASTAVNO OSOBLJE:

RAZREDNA NASTAVA:

AIDA KARUP
NAFA TARIĆ
AMRA EFENDIĆ (zam EDITA SALČINOVIČ)
SANELA SEHILI
DELILA HUKIĆ-TABUČIĆ
EMELA HIDIĆ

PREDMETNA NASTAVA:

FAZLIĆ AMRA – Bosanski jezik i  književnost, hrvatski jezik i  književnost, srpski jezik i  književnost

DRINIĆ SANELA – Bosanski jezik i  književnost, hrvatski jezik i  književnost, srpski jezik i  književnost

MEDOŠEVIĆ SUADA – Matematika    

MEMIĆ ARIJANA – Matematika

ŠIMIČIĆ SANJA  – Engleski jezik

KATICA ELMA – Engleski jezik

AJETA PALIĆ – Njemački jezik

MUHOVIĆ LEJLA  – Fizika

IDRIZOVIĆ IMRA  – Informatika

AZEM HAMZIĆ  – Osnove Tehnike 

KUHOLJ AMELA – Tehnička kultura

LUKAČ MIRSADA – Hemija

SPAHIĆ – MUSLIĆ SUADA – Biologija           

DŽAFIĆ DŽEVAD – Geografija

BAJRIĆ AMELA – Historija

ŠUMAN  ALMA  – Muzička Kultura        

KADRIBEGOVIĆ MENSUDA – Likovna Kultura

BEGANOVIĆ ZINAJDA – Islamska Vjeronauka

OMERAGIĆ HARIS– Tjelesni i zdravstveni odgoj  

BUTMIR NIHADA – Društvo/Kultura/Religija / Zdravi životni stilovi

FAZLIĆ AMRA – Građansko obrazovanje

______________________________________________________________________________

OSTALI UPOSLENICI:

VELJKOVIĆ NATAŠA – Bibliotekar

BIHORAC VILDANA– Produženi boravak

HRUSTEMOVIĆ IRMA – Administrativno-računovodstveni radnik (samostalni referent za plan i analizu)

______________________________________________________________________________

TEHNIČKO OSOBLJE:

KARIĆ HAJRA
PRŠEŠ ŠAHA
ČELIK AIDA

DŽINDO EMIR
VIJATEK SLAVKO
SMAJIĆ SAUD