OBAVJEŠTENJE!

Poštovani,

Podjela Uvjerenja o ostvarenom uspjehu na prvom polugodištu planirana je u ponedjeljak, 21.1.2019.g.

Podjela Uvjerenja za učenike od I-IV razreda, je u 10:00 sati,

 Podjela Uvjerenja za učenike od V-IX razreda u 11:00 sati.

Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak, 28.1.2019.godine, po istom rasporedu kao u I polugodištu.

 U prvu smjenu će ići učenici od V-IX razreda, a učenici od I-IV razreda, će ići u drugu smjenu.

S poštovanjem,

Sarajevo, 17.1.2019.g.                                    Direktorica škole

                                                                             Dženita Kurtović,MA