ODLUKA O PRIVREMENOM PRELASKU NA ONLINE NASTAVU

30.8.2022.godine

________________________________________________________________________________________________________________

Obavještavaju se roditelji da je Poziv za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023,

broj:0103-55/22,  od 19.1.2022. godine objavljen na web stranici Skole.  U tački I, stav dva navedena je mogućnost da se uz opravdane razloge djeca mogu prijaviti u avgustu.

Pozivamo sve roditelje koji nisu upisali do sada svoju djecu,  da to učine u narednim danima,  do 26.8.2022.

Prijava za upis,  kao i dokumentacija koja se treba dostaviti,  navedena je u prvom pozivu.

________________________________________________________________________________________________________________

22.6.2022. goidne

________________________________________________________________________________________________________________

PREDMET: Eksterna matura-raspored polaganja ispita

Polaganje eksterne mature će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

 • 16.6.2022. godine – 9:00-10:00 sati – Bosanski jezik i knjiženost. Hrvatski jezik i književnost. Srpski jezik i književnost.
 • 16.6.2022. godine – 11:00-12:00 sati – Engleski jezik.
 • 17.6.2022. godine – 9:00-10:00 sati – Matematika.

________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST

o privremenom prelasku na online nastavu

Shodno aktuelnoj situaciji, a povodom nemilog događaja u slučaju dojave o postavljenoj bombi u školi, donosi se Odluka da će se nastava za dan 25.5.2022. godine odvijeti online za učenike od I do IX razreda. Odjeljenja se vraćaju u redovan nastavni proces u prostorije škole od 26.5.2022. godine.

Nastava će se odvijati u realnom vremenu, čas će trajati 45 minuta po ustaljenom rasporedu i u ustaljenim smjenama.

Odluku možete pogledati ovdje:

25.5.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji, drage kolege i učenici,

Pred vama je brošura, u kojoj o važnosti medijske pismenosti pišu profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu dr. Lejla Turčilo, profesor Filozorskg fakulteta u Sarajevu dr. Mario Hibert, kredibilna dugogodišnja novinarka i nekadašnja direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac, te PR i aktivista Adin Šabić i novinarka i urednica Senka Kurt.

Medijska i informacijska pismenost mora služiti javnom dobru, ali i biti javno dobro.

U nastavku je i kratki video u kojem kredibilni profesori i predavači govore također o ovoj važnoj temi.

________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA REALIZACIJU

EKSKURZIJE U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI 

Izvedbeni plan i program za realizaciju ekskurzije u školskoj 2021/2022.godini možete preuzeti ovdje:

ULOGA I ZNAČAJ 

Ekskurzija predstavlja vid osnovne pojmovne veze o užem i širem zavičaju, gdje će, daleko od gradske buke, učenici moći naučiti da od prirode uzmu sve što je dobro, a da je ujedno i sačuvaju. Provođenje vremena u prirodnom ambijentu s vršnjacima bit će od koristi svim učesnicima.   
U koncepciji rada ekskurzije posebnu ulogu ima odgojna i zdravstvena komponenta cjelokupnog rada, te ovaj oblik rada nudi mogućnost ostvarivanja što više odgojnih ciljeva i zadataka nastave.

CILJEVI  I  ZADACI: 
– omogućiti i osigurati svim učenicima škole da u toku školske godine odu na ekskurziju; 
– odrediti rukovodioca ekskurzije; 
–  učenici trebaju da uče uvijek i putem nenamjernog učenja, ali da se istovremeno igraju i zabavljaju koristeći prirodne resurse; 
– uočavati da je priroda otvorena za one koji je poštuju, koji znaju da čitaju njene znakove, koji razumiju njen govor; 
– uživati u doživljavanju prirodnog ambijenta; 
– stvoriti uvjete i održavati ugodno raspoloženje; 
– naučiti pravila ponašanja u prirodi, poštovati prirodne pojave, vjetar, vodu,… 
– saznavati, učiti posmatranjem, istraživanjem, isprobavanjem; 
– priprema za druženje i boravak u prirodi vezana je za izbor odgovarajuće obuće i odjeće koja je komotna i pokriva tijelo; 
– osigurati pribor za prvu pomoć. 

Pravila života u skladu Etičkim kodeksom za ekskurziju: 
– obavezuje sve učesnika na poštivanja pravila ponašanja u procesu realizacije ekskurzije;     
– podrzumija brigu o sebi i ličnim stvarima; 
– voditi računa da utokom ekskurzije niko nije sa, niti isključen iz neke od planiranih aktivnosti, uz poštivanje prava, obaveze i ličnih potreba pojedinca unutar grupe. 

CILJEVI: 

OBRAZOVNI 

Sticanje znanja o: 

 • užoj i široj okolini, užem i širem zavičaju;  
 • međusobnoj zavisnosti živih bića; 
 • odnosu prema prirodi; 
 • odnosu prema čovjeku i njegovom zdravlju, fizičkoj aktivnosti; 
 • orijentaciji u prostoru i vremenu;  
 • geografskoj karti šireg zavičaja; 

FUNKCIONALNI 

Učenici će: 
– posmatrati i procjenjivati
– samostalno ili u grupi sarađivati 
– istraživati
– samostalno ili u grupi izvoditi zaključke 
– prenositi informacije u individualnom i timskom radu 

– voditi svoj dnevnik tokom ekskurzije. 

ODGOJNI 

Učenici će tokom ekskurzije razvijatiti pozitivne vrijednosti i stavove: 
– prema samom sebi, prema drugima – u zajednici 
– poštivati i uvažavati različite stavove  
– sticati samopouzdanje i odgovornost  
– građenje ekološke svijesti (značaj čistog zraka, životne sredine, boravka u prirodi za zdravlje, čišćenje prostora nakon izleta)
– usvajanje pozitivnih navika: – za bavljenje tjelesnim aktivnostima zagrijavanje, smirivanje organizma, igre  …; 
– pravilnog držanja tijela prilikom sjedenja, stajanja i hodanja; 
– da na adekvatan način iskazivati i kontrolisati emocije u različitim životnim situacijama, u druženju i u igri, te tokom putovanja
– da se pozitivno doživljava i vrednuje život i rad, odnosno igra u novom ambijentu

 Ovaj vremenski period koji učenici provode na ekskurziji pogoduje razvoju njihovih osnovnih psihomotoričkih sposobnosti s primjerenom frekvencijom pokreta i aktivnosti (koordinaciju pokreta, ravnotežu, finu motoriku ruku, preciznost) u kojem igra i sticanje novih znanja i iskustava ima posebno značajnu ulogu.    

Plan i program    
 Ekskurzija je zamišljena da se na primjeren i prihvatljiv način stvore uvjeti za provođenje odgojno-obrazovnih, psiho-socijoloških, djeci emotivno bliskih aktivnosti i situacija. U tu svrhu provode se sljedeće aktivnosti, u okruženju koje će rezultirati:  
     • upoznavanjem novih prirodnih i klimatskih krajeva domovine      • razvijanjem pozitivnih odnosa prema zdravom životu u prirodi i grupi * upoznavanje sa bogatstvom flore i faune karakteristične za određena staništa 
     • usvajanjem novih spoznaja o znanstvenim i ekološkim principima 
     • samostalnost u obavljanju osnovnih higijenskih zadataka  
 
    

NOSIOCI PREDVIĐENIH SADRŽAJA I AKTIVNOSTI IZLETA 

Školski odbor 

– Upoznavanje sa Izvedbenim planom i programom ekskurzije

– Upoznavanje sa programom i općim uslovima putovanja, akon prpovedenog postupka izbora agencije koja će posao realizirati. 

Direktor škole 

– Koordiniranje u svim aktivnostima koje spadaju u nadležnost škole, u svojstvu nosioca aktivnosti 

– Predlaganje vođe putovanja 

Prezentiranje Izvedbenog plana i programa Školskom odboru radi upoznavanja 

– Obaveza informiranja Ministarstva za odgoj i obrazovanja Kantona Sarajevo o početku realizacije ekskurzije.

Nastavničko vijeće 

– Usvajanje Izvedbenog plana i programa ekskurzije 

– Imenovanje vođe putovanja 

– Određivanje jednog pratioca iz reda zaposlenika škole za odjeljenje

– Određivanje zamjenskog razrednika ukoliko je razrednik spriječen za odlazak na izlet

– Donošenje Odluke koja se odnosi na Izvještaj o realizaciji ekskurzije. 

Razrednik   

– Pravovremeno upoznavanje roditelja sa organizacijom ekskurzije

– Pribavljanje pismene saglasnosti roditelja za učešće na ekskurziji

– Upoznavanje učenika i roditelja sa sadržajem Etičkg kodeksa ponašanja 

– Obaveza prikupljanja izjava roditelja o prihvatanju nadoknade troškova i eventualno pričinjene štete, koje prouzrokuje učenik, odnosno njihovo dijete.

Vođa puta 

– Aktivno učešće u planiranju, organizaciji i realizaciji ekskurzije

– Ostvarivanje Izvedbenog plana i programa ekskurzije

– Priprema Izvještaja o realizaciji ekskurzije. 

Roditelji učenika 

– Pravovremeno upoznavanje sa realizacijom ekskurzije 

– Davanje saglasnosti za učešće učenika u realizaciji ekskurzije 

– Upoznavanje sa Izvedbenim planom i programom ekskurzije

– Upoznavanje sa Etičkim kodeksom ponašanja učenika, na roditeljskim sastancima 

Učenici 

– Plansko upoznavanje sa Etičkim kodeksom ponašanja učenika na ekskurzije, na časovima odjeljenske zajednice 

– Upoznavanje sa pravilima sigurnosti i zaštite od socijalno-neprihvatljivih oblika ponašanja (diskriminacije, neprijateljstava svih oblika nasilja sa posebnim osvrtom na vršnjačko nasilje) 

– Zabrana odlaska učenika na neprikladna mjesta i druge zabrane definirane u Etičkom kodeksu za ekskurziju.  

PLANIRANI OBUHVAT UČENIKA 

– Svi učenici od devetog razreda, prema Pravilniku. Ukuan broj učenika je 22 (dvadeset i dva).

DUŽINA TRAJANJA 

-Ekskurzija će se realizovati u trajanju od tri nastavnom danu, sa dva noćenja u Neumu.

PLANIRANI PUTNI PRAVCI I PLANIRANA DESTINACIJA 

Ekskurzija će se realizirati prema planu koji je definiran Ponudom odabranom od strane Komisije.

OPIS PRIJEVOZA, UGOSTITELJSKIH USLUGA I DRUGIH USLUGA

Prijevoz

1. Putovanje zauzima značajno mjesto u realizaciji ekskurzije, te je u tom smislu obaveza škole, da prilikom ugovaranja putovanja, obezbijedi uslove za sigurno putovanje učesnika.

2. Sigurno putovanje podrazumijeva obavezu Agencije da koristi samo ona prijevozna

sredstva u kojima su putnici i prtljag osigurani.

3. Pri realizaciji putovanja moraju se koristiti autobusi odgovarajuće starosti, tehnički

ispravni i pregledani, prema Pravilniku.

4. Zahtjevi u pogledu starosti autobusa su: 

– za putovanje u BiH moraju se koristiti autobusi koji nisu stariji od 10 godina. 

5. Zahtjevi u pogledu tehničke ispravnosti autobusa podrazumijevaju obavezu Agencije da

osigura, te pravo i obavezu škole da zahtijeva, prije realizacije putovanja, dostavljanje pisanih

dokaza o tehničkim pregledima autobusa koji se koriste za putovanje.

6. Zahtjevi u pogledu udobnosti (potreban broj sjedišta u autobusu).

7. Zahtjevi u pogledu sigurnosti i udobnosti.

8. Direktor ima obavezu obustave početka putovanja, ako nisu ispunjeni svi uslovi u skladu s

Pravilnikom. 

DRUGE USLUGE

 1. Obezbijediti učenicima korištenje toaleta.
 2. Obezbijedit dovoljan broj kesa za smeće.
 3. Obezbjediti ispravan klima uređaj u autobusu.

UGOSTITELJSKE I DRUGE USLUGE

–  Ugostiteljske usluge podrazumijevaju usluge pravnih lica u svrhu pružanja usluga prehrane, bez svinjskog mesa i prerađevina od istog (u restoranu i lanč paketu), te pružanja smještaja u hotelima sa tri *. 

Obezbijediti učenicima korištenje higijensko sanitarnog čvora u sobi.

ODREDBE O UPRAVLJANJU RIZICIMA REALIZACIJE 

Obaveza škole da osigura zaštitu najboljeg interesa učenika, da vodi brigu usmjerenu ka očuvanju njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja te bezbjednosti, kroz preduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku organizacije i realizacije ekskurzije. 

Poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku realizacije ekskurzije znači da se realizira niz planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje sigurnosti svih sudionika uključenih u realizaciji ekskurzije, kao što su: 

 • pravovremeno upoznavanje roditelja učenika sa planom realizacije ekskurzije
 • pribavljanje pismene saglasnosti roditelja kojom se prihvataju opći uslovi putovanja, program putovanja i daje saglasnost za učešće učenika u realizaciji ekskurzije 
 • plansko upoznavanje učenika i roditelja s Etičkim kodeksom ponašanja učenika
 • upoznavanje učenika sa pravilima sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i svih oblika nasilja sa posebnim osvrtom na vršnjačko nasilje 
 • preduzimanje zaštitnih mjera od odlaska učesnika izleta na neprikladna mjesta i druge mjere 

FINANSIJSKI OKVIR 

Direktor je obavezan zaključiti ugovor sa Agencijom – najboljim ponuđačem u ime i za račun

učenika odnosno njihovih roditelja, koji obavezno sadrži sljedeće:

a) Pojedinačnu i ukupnu cijenu. 

b) Način plaćanja (avans i sl.).

c) Uslovi zadržavanja iznosa avansa.

d) Podatke o zdravstvenom i putničkom osiguranju.

e) Podatke o prevoznim sredstvima i dr. uslugama.

f) Podatke o mjestu realizacije sa rutom putovanja.

TEHNIČKA ORGANIZACIJA 

– Odabir najpovoljnije ponude.

– Formiranje Komisije za odabir Agencije koja će pružiti tehničku podršku.

– Program i uslovi putovanja.

– Potpuna uključenost i obaviještenost roditelja.

– Vremenski okvir (polazak, dolazak, boravak, povratak).

– Vremenski okvir odgovornosti nosioca aktivnosti, Agencije i zaposlenika škole.

– Kvaliteta vozila.

– Prikupljanje novca za prijevoz i druge usluge tokom putovanja (smještaj, ulaznice za muzeje i druge turističke destinacije)

– Poduzimanje sigurnosnih mjera i upravljanje rizicima u postupku realizacije.

– Pismene saglasnosti roditelja. 

NAČIN FINANSIRANJA 

– Roditelji finansiraju troškove prijevoza i drigih nastavnih aktivnosti djece/učenika na ekskurziji.

– Roditelji snose troškove za eventualnu naknadu štete prouzrokovane nemarnim ponašanjem njihovog djeteta, odnosno učenika.

28.04.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

ETIČKI KODEKS

28.04.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

NAPOMENA!

Došlo je do izmjene u kalendaru pisanih provjera za mjesec mart, kalendar možete provjeriti na sljedećem linku:

Pisane provjere znanja – JU OŠ “SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ” (ossskranjcevic.edu.ba)

15.03.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Obavještavaju se roditelji da su putem e-mail adrese koju su naveli u Prijavi za upis u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023.godinu obavješteni o terminima testiranja I da su dužni postupiti onako kako je navedeno u obavještenju.

Roditelj je obavezan na testiranje donijeti svu potrebnu dokumentaciju za upis u prvi razred (orginal ili ovjerena kopija):

–          izvod iz matične knjieg rođenih,

–          ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu I zdravstvenom status s opisom poteškoća,

–          certifikat/uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu koju izdaje predškolska ustanova,

–          CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Za sve dodatne inforamcije obratite se pedagogu na broj telefona 033/22 13 38.

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

Poštovani roditelji,
Uz poštivanje epidemioloških mjera, podjela uvjerenja o završenom I polugodištu održat će se prema sljedećem rasporedu:

Petak, 14.01.2022. godine:

I-1 i I-2 razred – 09:30 sati
II razred – 10:00 sati
III razred – 10:30 sati
IV razred – 11:00 sati

V i VI razred – 11:30 sati
VII-1 i VII-2 razred – 12:00 sati
VIII i IX razred – 12:30 sati

Čestitamo učenicima na postignutom uspjehu u prvom polugodištu!

Prema školskom kalendaru, drugo polugodište počinje u Ponedjeljak 31.01.2022. godine.

________________________________________________________________________________________________________________

Obavještenje!

________________________________________________________________________________________________________________

Obavještenje!

________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest

Utorak, 05.10.2021. godine, je Dan nastavnika-radni nenastavni dan. U skladu sa Školskim kalendarom za školsku 2021/2022. godinu, u petak 08.10.2021.godine, nastava će se izvoditi po rasporedu od utorka. Neka Vam je sretan Dan nastavnika !

________________________________________________________________________________________________________________

VAŽNO! Obavijest za prvačiće!

30.08.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

VAŽNO O B A V J E Š T E NJ E !

11.03.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovu Člana 36.Stav 9 Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.23/17, br.33/17, br.30/19) i Preporuka za izvođenje online nastave-2.dio, broj: 11/06-34-157-11.1/20 od 3.4.2020. godine, direktorica Škole donosi Odluku o promjeni u organizaciji nastave od 06.04.2020. godine do daljnjeg, kako slijedi: -nastava od I do IX razreda će se realizirati u prvoj smjeni prema terminima kako slijedi:
1.čas 9.00-9.30
2.čas 9.35-10.05
3.čas 10.10-10.40
Odmor u trajanju od 10 minuta
4. čas 10.50-11.20
5.čas 11.25-11.55
6.čas 12.00-12.30

________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST!

Sarajevo, 23.3.2020.g.

Poštovani,
U skladu sa školskim kalendarom za 2019/2020. godinu, koji je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obavještavamo da će se u srijedu, 25.3.2020. godine, realizirati nastava po rasporedu od ponedjeljka.

________________________________________________________________________________________________________________

23.03.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

UPIS PRVAČIĆA!

11.03.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Obavijest – Klizanje

Na linku se nalaze termini klizanja za učenike naše škole.

________________________________________________________________________________________________________________

Obavještenje – Online dan

Obavještavamo učenike, da je sutra, 28.11.2019.g. ONLINE nastava za sve učenike naše škole.

Također, sutra će se u prostorijama naše škole realizirati radionica na temu: “Mentalno zdravlje roditelja i nastavnika, koji rade s djecom u inkluziji”, te molimo roditelje, ako su u mogućnosti, da prisustvuju radionici. Hvala

________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST

KJKP „GRAS“
Sektor distribucije,prodaje i marketinga
Služba Prodaje karata
Datum,26.08.2019.g.

OBAVJEŠTENJE ZA ĐAKE OSNOVNIH ŠKOLA

          Obavještavaju se đaci osnovnih škola kao javnih ustanova sa područja Kantona Sarajevo da su sa početkom nove školske godine OBAVEZNI zamjeniti postojeće iskaznice za prevoz  koje su važile za školsku 2018./2019.godinu.

Cijena potvrde za osnovce iznosi 2,00KM, a cijena iskaznice je 3,00KM.

          Za izradu novih iskaznica potrebno je donijeti :

 • jednu fotografiju,
 • GRAS-ovu potvrdu ovjerenu od strane škole.

Učenici osnovnih škola :

 • od 6-10 godina ( I – IV razred ) kupuju roze potvrde
 • od 10-15 godina ( V – IX razred ) kupuju žute potvrde.

Potvrde se mogu kupiti ISKLJUČIVO na prodajnim mjestima Gras-a. Prilikom kupovine strogo voditi računa o kupovini odgovarajuće potvrde u skladu sa starosnom dobi. Ovjerenu potvrdu od strane škole, sa pečatom preko fotografije i upisanim datumom rođenja (dan, mjesec i godina), treba dostaviti na jedno od prodajnih mjesta na kojima će se vršiti izrada iskaznica i to :

ĆUMURIJA, OTOKA, DOBRINJA, ILIDŽA i VOGOŠĆA.

Đaci su obavezni izvršiti zamjenu postojećih iskaznica do kraja SEPTEMBRA 2019.g., do kada će moći kupovati kupone za prevoz sa starim iskaznicama.

Mole se đaci da izrade nove iskaznice za školsku 2019./2020.godinu zbog svoje sigurnosti, bezbjednog prevoza i izbjegavanja problema zbog neposjedovanja adekvatne prevozne karte.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti na kontakt tel: 033/226 738, 033/203 819 kao i na e-mail adresu : prodaja@gras.ba

  Šef službe prodaje:                                                                             Rukovodilac sektora

                                                                                                   Distribucije,prodaje i marketinga

________________________________________________________________________________________________________________

SPISAK UDŽBENIKA I LEKTIRA ZA ŠK. 2019/2020. GODINU

DOŠLO JE DO MANJIH IZMIJENA NA SPISKU UDŽBENIKA.

________________________________________________________________________________________________________________

REZULTATI EKSTERNE MATURE

________________________________________________________________________________________________________________

OBAVJEŠTENJE ZA EKSTERNU MATURU!

Kalendar polaganja eksterne mature

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji, u skladu sa Odlukom koju je donijela ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, kalendarom aktivnosti predviđeno je da se ispiti eksterne mature polažu 19. i 20. 6. 2019. godine.

Obavještavamo Vas da će se ispiti eskterne mature realizirati prema sljedećem rasporedu:

19. 6. 2019. godine(srijeda)Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – sa početkom u 9.00h

19. 6. 2019. godine(srijeda)  – Prvi strani jezik – sa početkom u 12.00h

20. 6. 2019. godine(četvrtak) – Matematika – sa početkom u 10.00h

Sretno!

Spisak učenika IX razreda koji polažu eksternu maturu u školskoj 2018/2019.godini iz predmeta: BJK,HJK,SJK, Engleski jezik i   Matematika        

Redni brojIme i prezime učenika
1.Ademi Ahmed
2.Arnautović Danis
3.Biogradlić Džana
4.Bunić Ilma
5.Cero Nejra
6.Đulagić Abdullah
7.Jašić Ensar
8.Glamoč Amna
9.Hadžijusufović Kamelia
10.Kadribašić Ena
11.Kazazić Iman
12.Mahmutović Davud
13.Palaska Edi
14.Softić Benjamin
15.Puškarević Svjetlana – Lana
16.Šemdin Taira
17.Etemović Tarik
18.Despotović Stela
19.Ibrović Deni
20.Prstojević Maša
21.Vučak Anja
22.Vatrenjak Adna
23.Aljović Faruk

________________________________________________________________________________________________________________

POZIVNICA

11.06.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Eksterna matura – Raspored polaganja

Dragi učenici i roditelji, u prilogu se nalazi dokument sa rasporedom polaganja EKSTERNE MATURE!

Sretno!

________________________________________________________________________________________________________________

PROTOKOL i HODOGRAM

Poštovani, u meniju “PRAVILNICI” možete skinuti PROTOKOL o postupanju škole u slučajevima nasilja.

________________________________________________________________________________________________________________

Eksterna procjena znanja i eksterna matura


Cijenjeni učenici, roditelji i nastavnici, na linku ispod se nalazi informacije o provođenju eksterne procjene znanja za treći i šesti razred u osnovnim školama Kantona Sarajevo.

________________________________________________________________________________________________________________

POZIV SVIM OSNOVNIM ŠKOLAMA

U prilogu se nalazi POZIV svim osnovnim školama, povodom obilježavanja 22. aprila, dana planete Zemlje.


________________________________________________________________________________________________________________

HUMANITARNA AKCIJA

________________________________________________________________________________________________________________

Novim školarcima…

02.04.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Dragi učenici i nastavnici,

Naša Škola ima širom otvorena vrata za sve nas, bivše, sadašnje i buduće učenike, roditelje, goste, profesore. Svako ko je bar jednom došao u našu školu osjetio je toplu dobrodošlicu, čuo lijepu riječ i ugledao smiješak na licima učenika i uposlenika.

Jer to smo mi ,,JU OŠ ,,Silvije Strahimir Kranjčević”. Ne samo brojke i statistika, ne ekonomska računica…već mi, ljudi, učenici, roditelji, profesori, uposlenici…. Mi gradimo našu školu.

Podsjećamo vas da će u petak, 29.3.2018.godine, od 15:30 do 17:30 sati, u okviru Otvorenih vrata škole, pod sloganom ,,Mi gradimo našu školu!”, biti organizirane radionice i prodajni bazar. Riječ je o jednodnevnom okupljanju u čijoj organizaciji, pripremi i realizaciji učestvuju učenici, roditelji i profesori naše škole. Manifestacija “Mi gradimo našu školu” je manifestacija humanitarnog karaktera.

Uz sve to, htjeli bismo vas ipak podsjetiti da je naša roditeljska uloga prvenstveno u tome da se u što većem broju odazovemo pozivu naše djece i prisustvujemo ovom događaju, te im tako omogućimo da nam pokažu rezultate svoga rada, svoje talente i svoja dostignuća.

Želimo vam sreću prilikom realizacije radionica i prodaje slanih i slatkih jela kao i kreativnih rukotvorina.

Dolazak svih učenika i nastavnika je obavezan.

Hvala

Sarajevo, 12.3.2019.god.                                Direktorica škole
Dženita Kurtović,MA