Obilježili smo Dan djevojaka i žena u IKT-u

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA

“SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ”

Obilježili smo Dan djevojaka i žena u IKT-u

U školskoj sali JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Sarajevo u četvrtak, 21.4.2022. godine je održana je panel diskusija u kojoj su, kao panelisti aktivno učestvovali Ivana Stevanović – softver developer zaposlena u kompaniji “Isatis”, Azra Jarebica – Team Leader Cloud Applications (Frontend) u kompaniji Klika, Arijana Memić, nastavnica Matematike u našoj školi, sa završenim masterom iz oblasti prirodnih nauka i dipl. ecc. Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit-alliance. Naši učenici od VII do IX razreda su bili vrlo pažljivi slušaoci tokom trajanja panela, da bi u završnom dijelu postavlili nekoliko vrlo interesantnih i intrigantnih pitanja. Moderator panela i orgnizator događaja bila je mr. sc. Azra Jasika, pedagoginja škole.

Uz svesrdnu podršku direktorice škole, mr. sc. Amire Išerić i drugih školskih kolega, učinili smo vidljivom jednakopravnost spolova kod izbora zanimanja. Panelisti su istakli, da mladi ljudi moraju znati koliki je značaj neformalnog sticanja znanja i vještina uz formalno obrazovanje stečeno u školi. Uz odgovornost i radoznalost, za uspješan ulazak u svijet rada potrebna su im funkcionalno upotrebljivo znanje i vještine, kao i timski pristup radu – rečeno tokom diskusije. Izniman interes kod slušalaca pobudile su afirmativne poruke učesnika panela o poslovnom okruženju u kojem rade sa stanovišta prilika za razvoj, benefita koje imaju i ličnim iskustvima u razvoju karijere.

U zaključku su se izvojila pitanja učenika kojima je data važnost urađenom poslu Arjan je pitao “Koji su vaši najbolji predijedlozi za srednjoškolsko obrazovanje i fakultet” i “Da li je zaista smatrate da IT zaslužuje da bude na vrhu u odnosu na druga zanimanja i ostale nauke (npr. medicinu i druge važne nauke i  djelatnosti)”.

Ahmeda je zanimalo: “Zašto Vi nama govorite o ovoj temi i potičete nas na takav izbor, kad znate da našim uključenjem u IT sektor, Vama bi bile manje plaće jer sami sebi stvarate konkurenciju?”

Hana se zanima za izgradnju poslovnih odnosa, pa je pitala: “Da li se bolje staviti u situaciju gdje ste okruženi sa pono ljudi ili je bolje biti u manjoj grupi gdje dobivate priliku da se individualno istaknete?”

Svijet rada je jedno globalno tržište – istakla je Jasika podsjetivši na činjenicu – da je BiH dio tog tržišta. Na primjerima panelista i članova naših užih porodica, naučili smo da stečena znanja i vještine treba koristiti kao raspoloživi resurs u izgradnji naše domovine.