Nagrađeni likovni radovi

Održano je likovno takmičenje za učenike osnovnih škola u organizaciji

Grada Sarajeva i NGO Ipil Ipil no Kai za 2022. godinu.

Tema “Moje omiljeno sportsko takmičenje”
Među nagrađenim učenicima, našli su se i učenici naše škole, a to su:

Nađa Pojskić, Hanadi Šuman, Lamija Kulo i Farah Glamoč.

Čestitamo našim dragim učenicima

15.6.2022. godine