Svečani prijem prvačića

Povodom svečanog prijema prvačića, kao i svake godine, angažuju se učenici starijih razreda koji su zajedno sa svojim učiteljicama vrijedno pripremili program za svoje mlađe drugare. 

Kroz stihove i pjesmu djeca su se zabavila te pokretom i muzikom uljepšali su svoj prvi dolazak u školu. 

Dobrodošlicu prvačićima, poželjela je i direktorica škole Amira Išerić, gdje je izrazila zahvalnost Općini što su omogućili besplatne udžbenike za prvačiće, te se zahvalila gostima, predstavnicima općine Centar, Samiru Fazliću i Elmi Sultanić što su nam ovaj dan uveličali njihovim dolaskom.

Nakon svečanosti prvačići su sa svojim roditeljima ušli u učionicu, gdje  im je učiteljica Emina Duraković, uputila tople riječi doborodošlice, te će u budućnosti svi zadjedno  djelovati kako bi svako dijete moglo dostići svoj maksimum.

SRETNO PRVAČIĆI !!!