EDUKACIJE

Edukacija učenika VI razreda iz oblasti zaštite od požara u organizaciji općine Centar.