Eksterna procjena znanja i eksterna matura

REZULTATI EKSTERNE MATURE

OBAVJEŠTENJE ZA EKSTERNU MATURU!

Kalendar polaganja eksterne mature

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji, u skladu sa Odlukom koju je donijela ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, kalendarom aktivnosti predviđeno je da se ispiti eksterne mature polažu 19. i 20. 6. 2019. godine.

Obavještavamo Vas da će se ispiti eskterne mature realizirati prema sljedećem rasporedu:

19. 6. 2019. godine(srijeda)Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – sa početkom u 9.00h

19. 6. 2019. godine(srijeda)  – Prvi strani jezik – sa početkom u 12.00h

20. 6. 2019. godine(četvrtak) – Matematika – sa početkom u 10.00h

Sretno!

Spisak učenika IX razreda koji polažu eksternu maturu u školskoj 2018/2019.godini iz predmeta: BJK,HJK,SJK, Engleski jezik i   Matematika        

Redni brojIme i prezime učenika
1.Ademi Ahmed
2.Arnautović Danis
3.Biogradlić Džana
4.Bunić Ilma
5.Cero Nejra
6.Đulagić Abdullah
7.Jašić Ensar
8.Glamoč Amna
9.Hadžijusufović Kamelia
10.Kadribašić Ena
11.Kazazić Iman
12.Mahmutović Davud
13.Palaska Edi
14.Softić Benjamin
15.Puškarević Svjetlana – Lana
16.Šemdin Taira
17.Etemović Tarik
18.Despotović Stela
19.Ibrović Deni
20.Prstojević Maša
21.Vučak Anja
22.Vatrenjak Adna
23.Aljović Faruk

RASPORED POLAGANJA ISPITA EKSTERNE MATURE

Cijenjeni učenici, roditelji i nastavnici, na linku ispod se nalazi informacije o provođenju eksterne procjene znanja za treći i šesti razred u osnovnim školama Kantona Sarajevo.