PROJEKTI

COOR

http://www.coor.ba/?fbclid=IwAR2AB2k5Ay754vMal7OsSCNurCCj-1VGr7sFCYZ3AfDr6joBvjCQzlRhZYg

12.2. na čašu OZ VII1 razreda, u sklopu projekta “Čuvajmo okoliš zajedno-učimo, djelujemo i pokrenimo promjene u Općini Centar” održana je prezentacija o ambalažnom otpadu i EKOPAK-u i “zelenoj površini”.

Učenici VII1 i VIII1 razreda posjetili su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama, u pratnji nastavnika Dženana Hebibovića i Kerime Karavdić. Posjeta je bila u sklopu projekta COOR-a.

Posjeta “Zelenom otoku”, projekat COOR

Učenici naše škole učestvuju u projektu “Zajedno – mali i veliki čuvari okoliša”, čiji je implementator COOR općine Centar, a aktivnost je podržana od strane ReLOaD projekta.

Izlet na Barice u organizaciji COOR-a

Učenice   naše  škole  Kološ  Nora  i  Zukić  Adna  Saida  u  pratnji  direktorice  Kurtović  Dženite  i  bibliotekarke  Veljković  B. Nataše  su  prisustvovale  radionici  u  Domu  za  zdravo  starenje  u  Titovoj  ulici. Ova  posjeta  je  u  projektu  „ Zajedno  –  mali  i  veliki  čuvari  okoliša  u  Općini  Centar . U  projektu  učestvuje  pet  škola  Opštine  Centar.

Rezultati takmičnja E-otpad

Radionice

Promo video!

Na sljedećem linku se nalaze video zapisi na kojima su prikazane lokacije sa kontejnerima za E-otpad, koji su, zahvaljujući projektu COOR realizovane u Sarajevskim osnovnim školama na području općine Centar.

VIDEO

U sklopu projekta COOR danas je realizovana kreativna radionica “Reciklaža za sve” za izradu predmeta od ambalažnog otpada. U posjeti su nam bili predstavnici COOR-a, te su pomogli učenicima u kreiranju i izradi predmeta od ambalažnog otpada.

U sklopu projekta COOR, organizovana je radionica “Rastavi i sastavi”. Cilj radionice je bio od starog elektronskog otpada napraviti neki kreativni predmet. Učesnika je bilo 25, to su bili učenici od V-IX razreda i učenici Produženog boravka.

COOR prezentacija

COOR donacije

Naša škola je dobila i dvije kante za reciklažu