Mir u našim školama

Realizacija projekta “Mir u našim školama”

Poštovani posjetioci naše stranice,

Želimo Vas informirati da je u JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ bila organizirana dvodnevna obuka “Mir u našim školama”, za 18 učenika VII, VIII i IX razreda. Uz prethodno odobrenje direktorice Amire Išerić, ova projektna aktivnost odvijala se uporedo sa odvijanjem nastave. U četvrtak i petak, 5. i 6. maja 2022. godine, u periodu od 9:40 do 13:40 sati u u školi su održane planirane edukativne radionice. One su sastavni dio priče o izgradnji globalne mreže za izgradnju mira, kroz mirovne kampove u školama širom svijeta. Ljetos u Gruziji, a sad u školama Bosne i Hercegovine, mladi lideri iz Mreže bivših delegata mladih pri organizaciji Ujedinjenih naroda, radili su sa našim učenicima.

Uz podršku i razumijevanje svih članova školskog tima, projekat je vrlo uspješno realiziran. Nakon konsultacija sa nastavnicom Engleskog jezika, Sanjom Šimičić pedagoginja Jasika je u projekat uključila sljedeće učenike:

VII-1_Esma Spahović, Džaan Zec Filipović, Obai Elyas, Malik Roman Hadžibulić;

VII-2_Nejira Alibegović, Hanan Halilbašić, Faris Agić i Denis Avdagić;

VIII-1_Una Podić, Melisa Jamaković, Taha Vlajčić, Amil Jack Abadžić.

IX-1_Sara Zlatar, Esma Guhdija, Hasan i Huseyn Namazli, Sadin Salkanović, Ahmed Hajdari.

Planirani ishodi ovih radionica ostvareni su u cjelosti, rekoše nam Ema Čustović, liderica iz BiH i Ramiz Bahtiar iz Avganistana – inače jedan od osnivača Mreže bivših delegata mladih pri organizaciji Ujedinjenih naroda. Ovi programi su učesnicima dali vrijedan uvid u svijet mira i nenasilnog rješavanja sukoba. Naučili su “obuti tuđe cipele” i tumačiti svoje emocije i ponašanje u odnosu na društvene norme i očekivanja. Učili su rješavati sukobe iz primjera koji su slični njihovim – problemi odnosa u školi, školskom dvorištu, vršnjačkoj grupi ili nekoj drugom socijalnom okruženju. Timski su radili, te nakon rasprave, iznijeli svoj krug rješenja. Zahvaljujući tome, stekli su uvid koliko je teško nositi se sa teretom odgovornosti za lične odluke i izbore. Na nekom od narednih časova Engleskog jezika učesnici obuke govorit će o tome, kako bi pokazali noveostečene vještine, kroz komuniciju u vršnjačkoj grupi i zajednici. Posebno važan aspekt izgradnje mira u školskoj zajednici i društvu uopće, leži u razumijevanu svog i tuđeg ponašanja, kao procesa koji su pretpostavka izgradnji mira.

Mirovni kampovi su više od obuke. Oni su participativnog karaktera, pa su i ovom prilikom omogućili učesnicima priliku za dijeljenje ličnih iskustava i saznanja, te postavljanje pitanja.

Učesnici su iskoristili priliku da, kroz otvoren dijalog uče od iskusnih mladih lidera iz svijeta. Na kraju, svi učesnici su dobili Certifikat o završenoj edukaciji.