Kulturno historijsko naslijeđe BiH

Učenici VIII razreda imali su priliku posjetiti izložbu “Kulturno historijsko naslijeđe BiH” u prostorijama JU Centar kulture mladih Općine Centar Sarajevo