Naučili smo

Dana 3.6.2022. godine u našoj školi je realizovana završna manifestacija pod nazivom

NAUČILI SMO.

Ovom prilikom učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na općinskim i kantonalnim takmičenjima uručena su priznanja, kao i nastavnicima koji su uspješno poučavali i pripremali učenike-takmičare u školskoj 2021./22. godini.