Cvijeće za MZ Mejtaš

Učenici naše škole poklonili su cvijeće Mjesnoj zajednici Mejtaš, na čijem se području nalazi O.š. “Silvije Strahimir Kranjčević”.